Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-05-04 kl. 09:30

Torsdag 2017-05-04 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-05-04 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:27 av den 27 april 2017

2. Konstarter och kulturskapares villkor (KrU10)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (KrU11)
Justering

Skrivningsförslag
Särskilt yttrande delas på bordet
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Inför ministerrådsmöte

Preliminär dagordning
Föredragande: Ann Aurén

5. Inkomna skrivelser
Dnr 1975-2016/17
Dnr 1992-2016/17

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 maj 2017 kl. 11.00

Bilagor