Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-05-09 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:28 av den 4 maj 2017

2. Överläggning och information i EU-frågor (kl. 11.00)
Inför ministerrådsmöte (ungdomsfrågor)
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet

PM överläggning rådsslutsater om ungdomsarbete
Utkast till rådsslutsatser
PM överläggning rådsslutsatser om ramverket för det europeiska ungdomssamarbetet
Utkast till rådsslutsatser
PM överläggning resolution om den strukturerade dialogen
Utkast till resolution
PM riktlinjedebatt om att bygga Europas framtid
Diskussionsunderlag

3. Överläggning och information i EU-frågor (kl. 11.30)
Inför ministerrådsmöte (idrottsfrågor)
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

PM överläggning rådsslutsatser om idrott som plattform för social inkludering
Utkast till rådsslutsatser svenska
Utkast till rådsslutsatser engelska
PM överläggning resolution om EU:s arbetsplan för idrott
Utkast till resolution
PM riktlinjedebatt idrottsfrågor
Diskussionsunderlag

4. Kulturarvsfrågor (KrU9)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning

Proposition
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

6. Proposition 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning

Proposition
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

7. Skrivelse 2016/17:101 Årsredovisning för staten 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning

Skrivelse
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

8. Inkommen skrivelse
Dnr 2015-2016/17

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 11.00

Bilagor