Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3
Datum och tid: 2016-10-11 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:2 av den 29 september 2016

2. Information om EU-frågor
Kulturrådet Mikael Schultz, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (kultur- och mediefrågor)

Promemoria

3. Information från Riksrevisionen (kl. 11.30)
Riksrevisor Margareta Åberg informerar om rapporten Teracom och marknätet - mediepolitik, monopol och krisberedskap (RIR 2016:18)

RIR 2016:18

4. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Beredning och preliminär ställning

Protokollsutdrag från konstitutionsutskottet
Promemoria från konstitutionsutskottet
Bilaga 1 Förteckning över avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen 2015
Bilaga 2 Förteckning över avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen 2015 per politikområde
Föredragningspromemoria

Handläggare: Maria Ljungkvist

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 oktober 2016 kl. 9.30

Bilagor