Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-05-16 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:29 av den 9 maj 2017

2. Överläggning i EU-frågor
Inför ministerrådsmöte (kulturfrågor)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

Preliminär dagordning
PM överläggning rådsslutsatser om internationella kulturella förbindelser
Utkast till rådsslutsater

3. Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation (KrU12)
Beredning

Proposition
Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00 (Obs! Tiden)

Bilagor