Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-05-18 10:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:30 av den 16 maj 2017

2. Kulturarvsfrågor (KrU9)
Justering

Skrivningsförslag
Reservationerna nr 3, 5, 16, 33 och 35 delas på bordet
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Information från civilministern (kl. 10.15)
Civilminister Ardalan Shekarabi, Finansdepartementet, informerar med anledning av Spellicensutredningen

4. Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation (KrU12)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 maj 2017 kl. 11.00

Bilagor