Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-06-01 kl. 09:30

Torsdag 2017-06-01 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-06-01 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:31 av den 18 maj 2017

2. Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation (KrU12)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Inkomna skrivelser
Dnr 2150-2016/17
Dnr 2167-2016/17
Dnr 2170-2016/17

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 juni 2017 kl. 11.00

Bilagor