Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-06-15 kl. 09:30

Torsdag 2017-06-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:33
Datum och tid: 2017-06-15 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:32 av den 1 juni 2017

2. Information från Statskontoret
Information från Statskontoret om uppdraget att utvärdera folkbildningen

Folkbildning

3. Information från Statskontoret (kl. 10.00)
Information från Statskontoret om myndighetsanalysen av Forum för levande historia

Forum för levande historia

4. Inkommen skrivelse
Dnr 2225-2016/17

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Onsdagen den 21 juni 2017 (tid meddelas senare)

Bilagor