Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:5 Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5
Datum och tid: 2016-10-18 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:4 av den 13 oktober 2016

2. Fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar för 2017
Beredning och preliminär ställning

Utdrag ur proposition 2016/17:1
Motion 2016/17:3350 (M)
Motion 2016/17:2102 (SD)
Motion 2016/17:3494 (C)
Motion 2016/17:3419 (L)
Motion 2016/17:3320 (KD)
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Fråga om yttrande till finansutskottet över höständringsbudget för 2016
Beredning och preliminär ställning

Utdrag ur proposition 2016/17:2
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Inkommen skrivelse
Dnr 264-2016/17

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 11.00
Bilagor