Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:13 Torsdag 2018-01-25 kl. 09:30

Torsdag 2018-01-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13
Datum och tid: 2018-01-25 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:12 av den 23 januari 2018

2. Idrott, friluftsliv och folkbildning (KrU2)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Kultur för alla (KrU5)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén och Maria Ljungkvist

4. Radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU4)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 februari 2018 kl. 09.30

Bilagor