Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:14 Torsdag 2018-02-01 kl. 09:30

Torsdag 2018-02-01 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14
Datum och tid: 2018-02-01 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:13 av den 25 januari 2018

2. Information om EU-frågor
Utbildningsråd Åsa Petri, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (ungdom)

Föredragningspromemoria

3. Radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU4)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Kultur för alla (KrU5)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén och Maria Ljungkvist

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 februari 2018 kl. 11.00


Bilagor