Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:16 Torsdag 2018-02-15 kl. 09:30

Torsdag 2018-02-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16
Datum och tid: 2018-02-15 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:15 av den 6 februari 2018

2. Idrott, friluftsliv och folkbildning (KrU2)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Kultur för alla (KrU5)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Ann Aurén och Maria Ljungkvist

4. Information från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Generaldirektör Lena Nyberg informerar om myndighetens verksamhet

5. Fråga om mottagande av motionsyrkande från civilutskottet
Mottagande av motionsyrkande 2017/18:46 av Robert Hannah (L), yrkande 2, från civilutskottet

Motionen

6. Inkommen skrivelse
Dnr 1173-2017/18

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 februari 2018 kl. 11.00

Bilagor