Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:18 Torsdag 2018-03-08 kl. 09:30

Torsdag 2018-03-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18
Datum och tid: 2018-03-08 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:17 av den 27 februari 2018

2. Civila samhället inklusive trossamfunden (KrU3)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Kultur och fritid för barn och unga (KrU6)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 mars 2018 kl. 11.00Bilagor