Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:19 Tisdag 2018-03-13 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:19
Datum och tid: 2018-03-13 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:18 av den 8 mars 2018

2. Kulturarvsfrågor (KrU7)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars 2018 kl. 09.30

Bilagor