Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Tisdag 2017-09-26 kl. 11:00

Tisdag 2017-09-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-09-26 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:1 av den 21 september 2017

2. Information om EU-frågor
Kulturrådet Mikael Schultz, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (kultur-, idrott- och mediefrågor)

Promemoria

3. Information om EU-frågor (kl. 11.30)
Utbildningsrådet Åsa Petri, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (ungdomsfrågor)

Promemoria

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 oktober 2017 kl. 9.30

Bilagor