Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:20 Torsdag 2018-03-15 kl. 09:30

Torsdag 2018-03-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:20
Datum och tid: 2018-03-15 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:19 av den 13 mars 2018

2. Civilsamhället inklusive trossamfunden (KrU3)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Kultur och fritid för barn och unga (KrU6)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Inkomna skrivelser
Dnr 1387-2017/18
Dnr 1388-2017/18

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 mars 2018 kl. 09.30

Bilagor