Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:22 Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22
Datum och tid: 2018-03-27 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:21 av den 22 mars 2018

2. Civila samhället inklusive trossamfunden (KrU3)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Kultur och fritid för barn och unga (KrU6)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april 2018 kl. 09.30

Bilagor