Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:24 Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24
Datum och tid: 2018-04-24 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:23 av den 12 april 2018

2. En kommunal kulturskola för framtiden (KrU9)
Beredning

Proposition
Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop
Fråga om yttrande till näringsutskottet
Beredning

Propositionen
Motion
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april 2018 kl. 09.30

Bilagor