Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:25 Torsdag 2018-04-26 kl. 09:30

Torsdag 2018-04-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25
Datum och tid: 2018-04-26 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:24 av den 24 april 2018

2. Information från Konstnärspolitiska utredningen
Särskilda utredaren Ann-Christin Nykvist informerar om den Konstnärspolitiska utredningen Konstnär - oavsett villkor

SOU 2018:23

3. Skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 (KrU2y), yttrande till konstitutionsutskottet
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Ann Aurén

4. Skrivelse 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017, yttrande till utrikesutskottet
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Ann Aurén

5. En kommunal kulturskola för framtiden (KrU9)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

6. Inför ministerrådsmöte

Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

7. Inkommen skrivelse
Dnr 1791-2017/18

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj 2018 kl. 09.30

Bilagor