Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:26 Torsdag 2018-05-03 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-03 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26
Datum och tid: 2018-05-03 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:25 av den 26 april 2018

2. Proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop, yttrande till näringsutskottet
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Ann Aurén

3. Information från Statskontoret
T.f. generaldirektör Tony Malmborg m.fl. informerar om analys av folkbildningen och Statens medieråd

Rapport - Folkbildningen i tiden (2018:10)
Rapport - Medierådet (2018:9)

4. Rådsslutsatser om främjande av EU:s gemensamma värden genom idrotten
Överläggning
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

Preliminär dagordning
Överläggningspromemoria
Utkast till rådsslutsatser, engelsk
Utkast till rådsslutsatser, svensk

5. Övriga EU-frågor
Information
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

Promemoria
Bakgrundsdokument

6. Rådsslutsatser om behovet av att synliggöra kulturarvet i EU:s övriga politikområden
Överläggning
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Överläggningspromemoria
Utkast till rådsslutsatser

7. Övriga EU-frågor
Information
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Promemoria
Bakgrundsdokument

8. Inför ministerrådsmöte

Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 maj 2018 kl. 11.00

Bilagor