Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:27 Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-05-15 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:26 av den 3 maj 2018

2. En kommunal kulturskola för framtiden (KrU9)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Rådsslutsatser om ungdomars roll i uppbyggnaden av ett tryggt, sammanhållet och harmoniskt samhälle i Europa
Överläggning
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet

Preliminär dagordning
Överläggningspromemoria
Utkast till rådsslutsatser

4. Rådsslutsatser om ungdomars roll när de demografiska utmaningarna i Europeiska unionen ska tacklas
Överläggning
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet

Överläggningspromemoria
Utkast till rådsslutsatser

5. Övriga EU-frågor
Information
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet

Promemoria
Bakgrundsdokument

6. En omreglerad spelmarknad (KrU8)
Beredning

Proposition
Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

7. Proposition 2017/18:99 Vårändringsbudget för 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning

Proposition
Motion (SD)
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

8. Proposition 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning

Proposition
Motion (SD)
Motion (M)
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

9. Skrivelse 2017/18:101 Årsredovisning för staten 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning

Skrivelse
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

10. Inkommen skrivelse
Skrivelse (dnr 1899-2017/18)
Rapport

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 maj 2017 kl. 09.30

Bilagor