Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:28 Torsdag 2018-05-17 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-05-17 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:27 av den 15 maj 2018

2. En omreglerad spelmarknad (KrU8)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj 2018 kl. 11.00

Bilagor