Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:29 Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29
Datum och tid: 2018-05-22 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:28 av den 17 maj 2018

2. Information från Kungliga biblioteket
Erik Fichtelius, nationell samordnare, informerar om förslag till nationell biblioteksstrategi

Rapport

3. Inkomna skrivelser
Dnr 1944-2017/18 a)
Dnr 1944-2017/18 b)

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 maj 2018 kl. 11.00

Bilagor