Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:30 Tisdag 2018-05-29 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30
Datum och tid: 2018-05-29 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:29 av den 22 maj 2018

2. En omreglerad spelmarknad (KrU8)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

Överlämnande av lagförslag

3. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (KrU10)
Beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

4. Inkommen skrivelse
Dnr 1988-2017/18

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 09.30

Bilagor