Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:31 Tisdag 2018-06-05 kl. 11:30

Tisdag 2018-06-05 kl. 11:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-06-05 11:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:30 av den 29 maj 2018

2. Kommissionens förslag om programmet Kreativa Europa 2021-2027
Fråga om att inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

Förslag
Bilaga
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 09.30

Bilagor