Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:32 Torsdag 2018-06-07 kl. 09:30

Torsdag 2018-06-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-06-07 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:31 av den 5 juni 2018

2. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (KrU10)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Bemyndigande i EU-ärenden

4. Bemyndigande att justera dagens protokoll

5. Inkommen skrivelse
Dnr 1899-2017/18
Bilaga

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 15.00

Bilagor