Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:4 Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2017-10-24 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:2 av den 19 oktober 2017

2. Yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar för 2018 (KrU1y)
Justering

Förslag till yttrande

Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Information om fristäder
Statens kulturråd, The International Cities of Refuge Network (ICORN) och Kerstin Brunnberg informerar i frågor om fristäder

4. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Proposition 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018 utgiftsområde 17 samt motioner väckta under allmänna motionstiden

Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Förslag till disposition
Anslagstabell

Föredragande: Maria Lindh Sjöström, Cecilia Lekberg Sommerholt, Maria Ljungkvist och Ann-Louise Månsson

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 9.30

Bilagor