Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:5 Torsdag 2017-10-26 kl. 09:30

Torsdag 2017-10-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-10-26 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:4 av den 24 oktober 2017

2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Proposition 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018 utgiftsområde 17 samt motioner väckta under allmänna motionstiden

Beredning

Föredragningspromemoria
Förslag till disposition

Föredragande: Maria Lindh Sjöström, Cecilia Lekberg Sommerholt och Maria Ljungkvist

3. Sammansatt utskott
Fråga om sammansatt utskott med civilutskottet. Eventuellt beslut.
Aviserad proposition om En ny politik för arkitektur, form, design och hållbara livsmiljöer

Föredragande: Ann Aurén

4. EU-frågor inför ministerrådsmöte

Föredragande: Ann Aurén

5. Inkommen skrivelse

Dnr 372-2017/18

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 november 2017 kl. 11.00

Bilagor