Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:6 Torsdag 2017-11-09 kl. 09:30

Torsdag 2017-11-09 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6
Datum och tid: 2017-11-09 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:5 av den 26 oktober 2017

2. Rådsslutsatser om tränarens roll i samhället
Överläggning
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

Överläggningspromemoria
Utkast till rådsslutsatser

3. Resolution om vidareutveckling av EU:s strukturerade dialog om idrott
Överläggning
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

Överläggningspromemoria
Utkast till resolution

4. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

Promemoria
Diskussionsunderlag

5. EU-frågor inför ministerrådsmöte

Preliminär dagordning
Föredragande: Ann Aurén

6. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria 1 (har även skickats ut tidigare)
Föredragningspromemoria 2 (har även skickats ut tidigare)

Föredragande: Maria Lindh Sjöström, Cecilia Lekberg Sommerholt, Maria Ljungkvist och Ann-Louise Månsson

7. Fråga om överlämnande av motion till konstitutionsutskottet
Motion 2017/18:370 Birgitta Ohlsson och Nina Lundström (båda L)

Motionen

Föredragande: Ann Aurén

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 november 2017 kl. 11.00

Bilagor