Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:7 Tisdag 2017-11-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7
Datum och tid: 2017-11-14 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:6 av den 9 november 2017

2. Rådsslutsatser om att främja tillgången till kultur via digitala medel
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
Utkast till rådsslutsatser

3. Ändring av programmet Kreativa Europa 2014-2020
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
Utkast till förordningsändring

4. Information i EU-frågor inför ministerrådsmöte

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

Promemoria
Diskussionsunderlag

5. Förordningen om den europeiska solidaritetskåren
Överläggning

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet

Överläggningspromemoria
Förslag till reglering

6. Rådsslutsatser om smart ungdomsarbete
Överläggning

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet

Överläggningspromemoria
Utkast till rådsslutsatser

7. Information i EU-frågor inför ministerrådsmöte

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet

Promemoria
Diskussionslag

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 november 2017 kl. 9.30

Bilagor