Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:10 Torsdag 2018-11-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-11-15 10:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:9 av den 13 november 2018

2. EU:s nya ungdomsstrategi (KrU5)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Förordning om import av kulturföremål
Information

Statssekreterare Leif Jacobsson, Finansdepartementet

Promemoria
Bilaga 1
Bilaga 2
EU-dokument

4. Rådsslutsatser om idrottens ekonomiska dimension och dess socioekonomiska fördelar (kl. 10.30)
Överläggning

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

Överläggningspromemoria
Förslag till rådsslutsatser

5. Större idrottsevenemang som drivkraft för innovation
Information

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

Promemoria
EU-dokument

6. Rådsslutsatser om arbetsplan för kultur 2019-2022 (kl. 10.45)
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
Förslag till rådsslutsatser november
Förslag till rådsslutsater oktober

7. Inkomna skrivelser
Dnr 768-2018/19
Dnr 770-2018/19

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 november 2018 kl. 10.00

Bilagor