Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:11 Torsdag 2018-11-22 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-11-22 10:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:10 den 15 november 2018

2. Information från Sveriges Radio AB
Vd Cilla Benkö informerar om verksamheten

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 november 2018 kl. 11.00

Bilagor