Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2018-11-27 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:11 av den 22 november 2018

2. Information från Folkbildningsrådet
Generalsekreterare Maria Graner informerar om verksamheten

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 december 2018 kl. 11.00

Bilagor