Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:13 Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2018-12-04 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:12 av den 27 november 2018

2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Beredning

Proposition
Motioner - skickas ut den 3 december
Föredragningspromemoria - skickas ut den 3 december

Föredragande: Maria Lindh Sjöström, Cecilia Lekberg Sommerholt och Maria Ljungkvist

3. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål
Fråga om mottagande av faktapromemoria 2016/17:FPM122 Förordning om import av kulturföremål, från justitieutskottet

Faktapromemoria

4. Inkommen skrivelse
Dnr 977-2018/19

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 december 2018

Bilagor