Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:14 Torsdag 2018-12-06 kl. 09:30

Torsdag 2018-12-06 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2018-12-06 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:14 av den 4 december 2018

2. Information från Statskontoret
Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren informerar om analysen av kultursamverkansmodellen och Institutet för språk och folkminnen

Rapport kultursamverkansmodellen
Rapport Institutet för språk och folkminnen

3. Information från Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté (kl. 10.00)
Information i OS 2026-frågan

4. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Fortsatt beredning

Proposition
Motioner
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Lindh Sjöström, Cecilia Lekberg Sommerholt och Maria Ljungkvist

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 december 2018 kl. 11.00

Bilagor