Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:2 Torsdag 2018-10-04 kl. 09:30

Torsdag 2018-10-04 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2
Datum och tid: 2018-10-04 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:1 av den 2 oktober 2018

2. Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service (KrU2)
Fråga om att ge konstitutionsutskottet och skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2017/18:261

Proposition

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 oktober 2018, kl. 9.30

Bilagor