Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-02-05 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:21 av den 31 januari 2019

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg informerar om granskningsrapporten Bevara samlingarna - säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning (RIR 2019:5)

3. Information från Unga Klara (kl. 11.30)
Vd Stefan Hansen informerar om verksamheten

4. Folkbildningsfrågor (KrU9)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

5. Övertagande av motion från socialutskottet
Fråga om övertagande av motion 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) yrkande 1 från socialutskottet

Motion
Föredragande: Ann Aurén

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11.00

Bilagor