Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-02-12 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:22 av den 5 februari 2019

2. Information
Information från kultur- och demokratiminister Amanda Lind

3. Kultur och fritid för barn och unga (KrU8)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Folkbildningsfrågor (KrU9)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

5. Utskottets arbete med uppföljnings- och utvärderingsfrågor

Föredragande: Ann Aurén

6. Överlämnande av motion till skatteutskottet
Fråga om överlämnande av motion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 51 till skatteutskottet

Motion
Föredragande: Ann Aurén

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 februari 2019 kl. 09.30

Bilagor