Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Torsdag 2019-02-14 kl. 09:30

Torsdag 2019-02-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-02-14 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:23 av den 12 februari 2019

2. Kultur och fritid för barn och unga (KrU8)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Folkbildningsfrågor (KrU9)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

4. Kulturarvsfrågor (KrU7)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Val av ordförande i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp

Föredragande: Ann Aurén

6. Övriga frågor


7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 februari 2019 kl. 11.00

Bilagor