Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Torsdag 2019-02-28 kl. 09:30

Torsdag 2019-02-28 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-02-28 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:24 av den 14 februari 2019

2. Val av andre vice ordförande

3. Val av tredje vice ordförande

4. Kulturarvsfrågor (KrU7)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Frågor om konstarterna och film (KrU13)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

6. Minoritetsfrågor
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

Motion 2018/19:4 av Robert Stenkvist (SD)
Motion 2018/19:556 av Maria Nilsson (L)
Motion 2018/19:2423 av Peter Helander (C)
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

7. Inkomna skrivelser
Dnr 1637-2018/19
Dnr 1650-2018/19

8. Vårens planering i utskottet
Arbetsplan

Föredragande: Ann Aurén

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 mars 2019 kl. 09.30

Bilagor