Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:3 Torsdag 2018-10-11 kl. 09:30

Torsdag 2018-10-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-11 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:2 av den 4 oktober 2018

2. Ärendeberedning

Föredragande: Ann Aurén

3. En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället (KrU3)
Beredning

Skrivelse 2017/18:246
Motion 2017/18:4191
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Lindh Sjöström

4. Kultur i hela landet (KrU4)
Beredning

Skrivelse 2017/18:264
Föredragningspromemoria

Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

5. Fråga om överläggning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

6. Fråga om närvaro vid sammanträden

Föredragande: Ann Aurén

7. Fråga om deltagande i konferens

Inbjudan
Program

Föredragande: Ann Aurén

8. Inkomna skrivelser
- Dnr 2253-2017/18
- Dnr 2546-2017/18
- Dnr 2677-2017/18
- Dnr 31-2018/19
- Dnr 138-2018/19
- Dnr 153-2018/19
- Dnr 155-2018/19
- Dnr 254-2018/19

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 9.30

Bilagor