Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-04-09 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:31 av den 4 april 2019

2. Information
Information från statssekreterare Helene Öberg, Kulturdepartementet

3. Civila samhället inklusive trossamfund (KrU15)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 april 2019 kl. 09.30

Bilagor