Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:33 Torsdag 2019-04-11 kl. 09:30

Torsdag 2019-04-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33
Datum och tid: 2019-04-11 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:32 av den 9 april 2019

2. Civila samhället inklusive trossamfunden (KrU15)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Information från TU-Medier i Sverige
Företrädare för TU-Medier i Sverige informerar om sin verksamhet

4. Allmänna kulturfrågor (KrU12)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning

Skrivelsen
Motion
Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 april 2019 kl. 11.00

Bilagor