Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:35 Torsdag 2019-05-02 kl. 09:30

Torsdag 2019-05-02 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:35
Datum och tid: 2019-05-02 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:34 av den 23 april 2019

2. Information från Svensk Scenkonst och Teaterförbundet
Vd Mikael Brännvall, Svensk Scenkonst och förbundsdirektör Mika Romanus, Teaterförbundet informerar

3. Unga och framtidens arbete
Överläggning
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

4. Riktlinjer om ungdomsdialogen
Överläggning
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

5. Den unga kreativa generationen
Överläggning
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

6. Europeiska samproduktioner
Överläggning
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

7. EU-medlemsstaternas representation och samordning WADA
Överläggning
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

8. Tillgänglighet till idrott för personer med funktionsnedsättning
Överläggning
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

9. Information inför riktlinjedebatter
Information
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Promemoria
EU-dokument

10. Idrott och friluftsliv (KrU10)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

11. Kulturskaparnas villkor (KrU11)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

12. Allmänna kulturfrågor (KrU12)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

13. Skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (KrU2y)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Skrivningsförslag
Föredragande: Ann Aurén

14. Proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska Vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning

Proposition
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00

Bilagor