Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:36 Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:36
Datum och tid: 2019-05-07 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:35 av den 2 maj 2019

2. Idrott och friluftsliv (KrU10)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Kulturskaparnas villkor (KrU11)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Allmänna kulturfrågor (KrU12)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (KrU2y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering

Skrivningsförslag
(Avvikande meningar delas på bordet)
Föredragande: Ann Aurén

6. Information från Statskontoret
Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren informerar om analys av Stiftelsen Svenska Filminstitutet

7. Proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Proposition
Motion 2018/19:3092
Motion 2018/19:3093
Föredragande: Ann Aurén

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 09.30

Bilagor