Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:38 Tisdag 2019-05-14 kl. 10:00

Tisdag 2019-05-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:38
Datum och tid: 2019-05-14 10:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:37 av den 9 maj 2019

2. Proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition, Indelning i utgiftsområden (KrU3y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering

Skrivningsförslag skickas ut den 10 maj
Föredragande: Ann Aurén

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 09.30

Bilagor