Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:4 Torsdag 2018-10-18 kl. 09:30

Torsdag 2018-10-18 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-10-18 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:3 av den 11 oktober 2018

2. Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service (KrU2)
Beredning

Proposition 2017/18:261
Motioner
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Fråga om närvaro vid sammanträden

Föredragande: Ann Aurén

4. Inkommen skrivelse
Dnr 426-2018/19

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 11.00

Bilagor