Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:40 Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:40
Datum och tid: 2019-05-28 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:39 av den 16 maj 2019

2. Information från Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet informerar i kyrkoantikvariska frågor

Skrivelse 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 09.30

Bilagor