Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:5 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5
Datum och tid: 2018-10-23 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:4 av den 18 oktober 2018

2. Programmet Kreativa Europa 2021-2027 (kl. 11.00)
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke,
Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
Förslag till förordning
Faktapromemoria

3. Europeiska Solidaritetskårsprogrammet (kl. 11.30)
Överläggning

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström,
Utbildningsdepartementet

Överläggningspromemoria
Förslag till förordning
Faktapromemoria

4. Erasmus: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott
Information

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström,
Utbildningsdepartementet

Promemoria
Förslag till förordning
Faktapromemoria

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 9.30

Bilagor