Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:6 Torsdag 2018-10-25 kl. 09:30

Torsdag 2018-10-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-10-25 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:5 av den 23 oktober 2018

2. En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället (KrU3)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Kultur i hela landet (KrU4)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Information från Sveriges Television AB
Vd Hanna Stjärne informerar om verksamheten

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 november 2018 kl. 10.30

Bilagor