Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:7 Tisdag 2018-11-06 kl. 10:30

Tisdag 2018-11-06 kl. 10:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-11-06 10:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:6 av den 25 oktober 2018

2. Information från Sveriges Utbildningsradio AB (kl. 10.30)
Vd Sofia Wadensjö Karén informerar om verksamheten

3. Information från Riksantikvarieämbetet (kl. 11.00)
Riksantikvarie Lars Amréus informerar om verksamheten

4. Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service (KrU2)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning

Föredragningspromemoria
Promemoria
Bilaga 1
Bilaga 2

Föredragande: Ann Aurén

6. Inkommen skrivelse
Dnr 671-2018/197. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 november 2018 kl. 9.30

Bilagor